CX xác nhận đơn hàng 30 máy bay A350

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Cathay Pacific Airways (CX) đã xác nhận một cam kết thông báo trước đó mua 30 máy bay tầm dài mới A350 XWB.

 

Hãng sẽ triển khai máy bay A350 XWB tên mạng lưới tuyến của mình, đặc biệt trên các tuyến bay thẳng đến châu Âu. Những đợt giao máy bay đầu tiên để đưa máy bay vào hoạt động dự kiến trong năm 2013.