Gần một nửa đội tàu thế giới giảm tốc độ

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Gần một nửa sức tải đội tàu container thế giới trong các tuyến hiện đang giảm tốc độ.

 

 

Việc giảm tốc độ giúp các hãng vận tải đưa thêm hơn 2.2 triệu TEU sức tải mới vào trong năm nay, với 450,000 sức tải bổ sung lấy từ các đợt nhận tàu mới và tái khởi động các tàu tạm dừng hoạt động  – được bù lại nhờ giảm tốc độ.

 

Người ta thật sự tin rằng thay vì để cho gia cước trượt dốc một lần nữa như trong cuộc suy thoái tháng Chín năm 2008 và sau đó, các hãng tàu sẽ quản lý chặt chẽ sức tải với việc tăng thêm số lượng tàu ngừng hoạt động, đồng thời tiếp tục chiến lược giảm tốc. Các hãng tàu phải làm vậy, sẽ không còn đợt cứu trợ tài chính nào nữa từ các cổ đông.