MOL bắt đầu kinh doanh dịch vụ tàu kéo tại Việt Nam

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus
 
Liên doanh sẽ dùng các tàu các tàu kéo mạnh, năng suất cao tại khu vực Cái Mép/Thị Vải của Việt Nam, nơi các khu cảng container nước sâu đang được phát triển. Công ty sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ an toàn, chất lượng cao cho các tàu ghé những cảng trong khu vực, gúp đáp ứng các nhu cầu của ngành vận tải Việt Nam và các hãng tàu quốc tế.


 
Liên doanh mới có tên Dịch vụ lai dắt Tân Cảng-Cái Mép.
Các khu cảng container nước sâu đã được xây dựng cho khu vực Cái mép/Thị Vải khi kinh tế tăng trưởng mạnh tại miền nam Việt Nam. Số lượng các tàu lớn ghé những cảng này tiếp tục tăng, vì thế dịch vụ tàu kéo ổn định là cần thiết.

Theo Cargonews Asia