Những hãng mua chỗ CKYH chuyển đổi các tuyến châu Á/Địa Trung Hải

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

China Shipping đã chuyển từ tuyến MD2 của CKYH sang tuyến MD1, trong khi United Arab Shipping Co. đã chuyển từ tuyến MD2 sang tuyến MD3.
 
Tuyến MD1 có vòng xoay cảng gồm Ningbo, Hong Kong, Shekou, Singapore, Piraeus, Naples, Genoa, Barcelona, Valencia, Piraeus, Singapore, Hong Kong và Shanghai. Tuyến thường được khai thác với chín tàu, sức tải trung bình 5,374 TEU.

 
Tuyến MD2 có vòng xoay cảng gồm Shanghai, Ninbgo, Xiamen, Kaohsiung, Hong Kong, Yantian, Singapore, Port Said, Ashdod, Genoa, Livorno, Marseilles-Fos, Port Said, Singapore, Hong Kong và Shanghai. Tuyến thường được khai thác với chín tàu, sức tải trung bình 6,100 TEUs.
 
Tuyến MD3 có vòng xoay cảng gồm Busan, Ningbo, Shanghai, Hong Kong, Yantian, Singapore, Port Said, La Spezia, Barcelona, Valencia, Algeciras, Port Said, Singapore và Busan. Tuyến thường được khai thác với chín tàu, sức tải trung bình 5,571 TEUs.
 
Theo ComPair Data, cả ba tuyến đều sẽ bỏ hai hoặc ba chuyến hành trình từ giữa tháng Mười đến tháng Hai, trong khi đó chúng cũng sẽ giảm tốc độ, nâng thời gian hành trình từ 56 ngày lên 63 ngày.
 
Theo American Shipper