Thông tin liên hệ

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Int’l Freight Forwarding (Sea & Air), Shipping Agency-Chartering-Inland Haulage.

Địa chỉ: tầng 6, toà nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông,

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam


Tel:          +84 31 3836599

Fax:          +84 31 3836866

Email:      info@glotransvn.com.vn

Website :  www.glotransvn.com.vn