ZIM kết hợp các tuyến Kingston/Mỹ, Nam Mỹ/Bờ Vịnh

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus
 Theo ComPair Data, các tuyến SAX và UEX của ZIM đã được sáp nhập thành một tuyến bảy tàu với vòng xoay cảng mới 
    
  gồm Kingston, Vitorio, Rio Grande, Itajai, Santos, Pecem, La Guaira, Kingston, Tampa, Mobile, Houston và Kingston.
 
Tuyến UEX trước kia có vòng xoay cảng gồm Kingston, Tampa, Mobile, Houston và Kingston.
 
Sức tải trung bình của tàu trên tuyến hàng tuần do Zim khai thác độc lập là 2,055 TEU.
 
Theo American Shipper