Chi nhánh Hà Nội

Tầng 5, Số 11/165 Xuân Thủy, Quận Cầu Giầy, Hà Nội
Tel: (4) 3795 6652/53, fax: (4) 3795 6654
Email: info@glotransvn.com.vn