Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 3, Số 55 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (8) 6261 6458/59/60, fax: (8) 6261 6462
Email: info@glotransvn.com.vn