Trụ sở chính Hải Phòng

Tầng 3, Tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòn
Tel: (31) 3836 599, fax: (31) 3836 866
Email: info@glotransvn.com.vn