Văn phòng Bắc Ninh

Phòng 403, Tòa nhà Trung Thành, Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiên An, TP. Bắc Ninh
Tel: (241) 3893 185, fax: (241) 3893 184
Email: info@glotransvn.com.vn