Văn phòng Cần Thơ

Số 40, Đường A3, Khu Dân cư Hưng Phú I, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (710) 6258 539, fax: (710) 6258 540
Email: info@glotransvn.com.vn