Nghề nghiệp


tuyen-dung
Glotrans là một tập thể năng động và đổi mới, với hệ thống chi nhánh phủ khắp cả nước, một môi trường làm việc chuyên nghiệp – tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Hãy cùng tìm kiếm cơ hội làm việc tại Công Ty Tnhh Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu nhé.

Tìm kiếm thông tin tuyển dụng: